0533 596 13 66 - info@doktorsunnet.com

İdeal Sünnet Yeri

Sünnet evde veya tören yerinde bile yapılabilecek ‘’Küçük cerrahi işlem’’ sınıfında bir ameliyattır. Ancak ev veya tören yerinde gerekli sterilizasyon ve mahremiyeti sağlamak, çok çok nadir de olsa, oluşabilecek acil durumlara müdahale edebilmek çok zordur. Gerekli sterilizasyon ve mahremiyetin sağlandığı, acil müdahale donanımlarının bulunduğu ortamlarda yapılması, çocuğun sağlığı ve psikolojisi için daha uygundur. Bu nedenle hastane veya muayenehanelerde, sünnet için özel olarak hazırlanmış ortamlarda yapılmalıdır. Şu nokta akıldan çıkartılmamalıdır: Sünnet çocuğu hasta değil, sağlıklıdır. Diğer hastaların varlığı çocuğu psikolojik olarak olumsuz etkileyebilir, kaygı ve korkusunu arttırabilir. Diğer hastaların muayene ve tedavi edildiği ortamlar mikrobik hastalık bulaşma riskini arttırabilir. Bu nedenlerle gelişmiş ülkelerde sadece sünnet yapılan klinikler oluşturulmuştur. Sünnet çocuğu bu kliniklerde sadece kendisi gibi sünnet için gelmiş sağlıklı çocuklarla karşılaşır. Bu onu psikolojik olarak rahatlatır, korkusunu ve kaygısını azaltır. Mikrobik hastalık kapma riskini de en az seviyeye indirir. (Sünnet yerimiz için Kliniğimiz sayfasına bakınız.)